Vergoedingen psychische zorg

Hoe wordt psychische zorg in de vrijgevestigde praktijk vergoed?

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het eigen risico van de basisverzekering is € 385,- . Heeft u het eigen risico verhoogd dan geldt uiteraard dat bedrag als eigen risico.

Vergoeding

Vergoeding van behandeling door een psychotherapeut en/of klinisch psycholoog.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Maandelijks worden de declaraties aan uw verzekeraar gestuurd.
Als de zorgaanbieder een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar wordt de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Zo niet, dan gaat de nota naar de cliënt die deze vervolgens bij de eigen zorgverzekeraar in kan dienen. In geval een behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten heeft, is laatstgenoemde verplicht een redelijke vergoeding aan de cliënt te geven. Dit is een percentage van het gemiddelde tarief en varieert per zorgverzekeraar.
U kunt de declaraties altijd inzien bij uw verzekeraar.

Geen vergoeding

Een aantal klachten die mensen kunnen hebben worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Als met u is vastgesteld wat de diagnose is en als deze dan vervolgens niet vergoed wordt kunt u er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of het contact af te breken. Er zijn dan wel kosten voor de intakegesprekken. Deze zijn vastgelegd in het contract met de verzekeraar en anders volgens tarief van de NZA.

Indien een cliënt de psychotherapeutische behandeling sowieso zelf wil betalen dan is dit mogelijk. De nota dient aan de eisen te voldoen. De behandelaar is wettelijk verplicht de geanonimiseerde gegevens aan het DIS (DBC Informatieverwerking Systeem) aan te leveren. Tenzij u een privacyverklaring getekend heeft. Dan worden er geen gegevens aangeleverd.

Voor het melden van klachten over (vergoedingen van) de zorgverzekeraar kan de cliënt terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (www.skgz.nl)