Mindfulness

Mindfulness wordt in het Nederlands ook wel vertaald als ‘Aandachtgerichtheid’. Centraal staat het ontwikkelen van een andere houding tegenover de bestaande (psychische) problemen. Deze houding wordt gekenmerkt door alles wat in het veld van de aandacht komt op te merken en toe te laten. Dit in tegenstelling tot de houding die we vaak aangeleerd hebben en die kan bestaan uit erover piekeren, vermijden, verdringen, afleiding zoeken etc.

Mindfulness bestaat uit het zelf leren reguleren van de aandacht en het trainen van een verkennende en aanvaardende houding tegenover wat er dan in die aandacht komt. Aanvaarden wil niet zeggen berusten maar gewaar zijn, aandacht geven aan datgene wat er al is. Elke gedachte, elke emotie en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten en krijgt de aandacht. Vervolgens kun je dan een keus maken hoe je met deze gewaarwordingen om wilt gaan.

Carla is opgeleid als Mindfulness- en Compassie Trainer bij Joke Hellemans, Rob Brandsma, Annick Nevejan, Frits Koster en Erik vd Brink. Tevens heeft zij een tweedaagse workshop bij de grondlegger Jon Kabat-Zinn gevolgd.

Mindfulness Agenda

  • De volgende training staat gepland vanaf 10 mei t/m 5 juli 2023.
    Voorlopige data (onder voorbehoud van zaalhuur): 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21 en 28 juni en 5 juli 2023.

  • De training daarna start na de zomervakantie

  • Kosten € 495,-
    Zie Zorgwijzer Mindfulness naar de eventuele vergoeding van de verzekeraars. Ook werkgevers zijn regelmatig bereid om een deel van de kosten of de gehele training te vergoeden.