Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode, vertrouwelijkheid en klachtenregeling

Als professional ben ik gehouden aan duidelijke regels. Mocht u toch een klacht hebben…

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. (zie lvvp.info en psychotherapie.nl)

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. zie lvvp.info

De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie lvvp.info en de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen van de Zorg(wkkgz) zie Rijksoverheid.nl

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie lvvp.info). Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.