Aanmelden voor Psychotherapie

U kunt zich alleen aanmelden met een verwijzing van uw huisarts. Zorgverzekeraars hebben voorwaarden gesteld aan de inhoud van de verwijzing. Zorgt u ervoor dat u daaraan voldoet? Anders loopt u het risico dat kosten niet vergoed worden.

Ik maak geen gebruik van een wachtlijst. U hoort direct of er op moment van aanmelden plek is of niet. De gemiddelde wachttijd is dan nog zo’n 6 a 8 weken.

U kunt zich wenden tot uw zorgbemiddelaar bij uw zorgverzekering of tot uw huisarts. Indien in mijn praktijk het budgetmaximum van uw verzekering voor dit jaar bereikt is kunt u zich ook tot uw zorgbemiddelaar wenden. Die kijkt dan met u mee waar u wel terecht kunt.

  • Wanneer u de wachttijd – indien van toepassing – te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met een andere zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
  • Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen en streeft er met u naar dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
  • De praktijk blijkt helaas weerbarstiger dan de normen en het kan dan ook zijn dat het, ondanks ieders inspanningen, niet lukt.

Aanmeldformulier    Aanmelden via telefoon is ook mogelijk
    Bel: 06 10 92 67 05
    De voicemail staat meestal aan. Als u daarop inspreekt wordt u teruggebeld. Mocht ik na een week nog geen contact hebben opgenomen dan gaat er iets mis. Bel dan gerust even en spreek de voicemail in of stuur mij een email.